Błażej Piotrowski

Aktorstwo w animacji

Prelekcja

„Anima” to z łaciny „dusza”. Animacja, to nadawanie duszy (wprawianie w ruch) martwej materii. Nieważne czy tą martwą materią jest lalka (teatralna lub filmowa), czy program komputerowy. W każdym z tych przypadków to człowiek powołuje do życia (animuje), tę martwą materię. Wykonuje to bezpośrednio w kontakcie z lalką, bądź też wirtualnie przed komputerem.  Pomimo różnic w materii (lalka, komputer), zasady tworzenia postaci są takie same. Żeby stworzyć (powołać do życia) postać interesującą, żeby odszukać „prawdę postaci” animowanej formy, animator powinien odpowiedzieć sobie na parę pytań stricte aktorskich. Przyjrzyjmy się bliżej aktorskim wyznacznikom przy tworzeniu postaci animowanych. Na naszym spotkaniu rozpatrzymy aktorstwo w animacji, w teorii i w praktyce (posłużą ku temu lalki wykorzystywane na białostockim Wydziale Sztuki Lalkarskiej i w Białostockim Teatrze Lalek).

Bio

Wprowadzony w świat teatru i animacji teatralnej w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku.

Obecnie pracuje na uczelni, którą ukończył, na dwóch stanowiskach: asystent wykładowcy i wykładowca (oba przedmioty nauczania dotyczą aktorstwa w klasycznych formach lalkowych-Jawajka i Kukła).

Jako aktor udziela się scenach instytucjonalnych (Białostocki Teatr Lalek) i nieinstytucjonalnych (Teatr Latarnia).

W ostatnim czasie zdobył pierwsze doświadczenie w roli asystenta reżysera, przy realizacji w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni pt. „Avenue Q”, w reżyserii Magdaleny Miklasz.

do góry