Marcin Wichrowski

Adobe Flash – nowa odsłowna

Temat spotkania

Warsztat pozwoli zapoznać się z nowościami dostępnymi w aplikacji Adobe Flash Professional CC. Szczególna uwaga poświęcona będzie rozwiązaniom pozwalającym publikować interaktywne projekty w HTML 5 Canvas oraz aplikacje na platformy mobilne.

Bio

Wykłada w Ośrodku Szkoleniowym IT Media oraz Katedrze Multimediów w Polsko – Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, absolwent Wydziału Informatyki PJWSTK.

Prowadzi zajęcia na Wydziale Informatyki, Wydziale Sztuki Nowych Mediów oraz Wydziale Informatyki Społecznej związane z grafiką komputerową, projektowaniem i programowaniem interfejsów na potrzeby Internetu oraz aplikacji mobilnych, edycją audio/wideo, DVD-Video/Blu-ray Disc authoringiem, e-learningiem, technologią Augmented Reality oraz Human-Computer Interaction. Promotor prac inżynierskich na specjalizacji Multimedia na Wydziale Informatyki oraz promotor techniczny prac licencjackich na Wydziale Sztuki Nowych Mediów. Prowadzi gościnne warsztawy/wykłady dot. zagadnień z dziedziny multimediów na ASP (Warszawa i Katowice) oraz w ramach programu Erasmus (Irlandia, Szkocja, Finlandia, Belgia). W roku 2012 odbył 3-miesięczny staż w Technische Universiteit Eindhoven w Holandii gdzie zajmował się projektowaniem aplikacji na urządzenia mobilne dla ludzi z zaburzeniami afatycznymi.

Od 2006 roku corocznie współorganizuje seminaria/konferencje naukowe (Kansei, MIDI) poruszające tematy użyteczności, ergonomii, a także funkcjonalności interfejsu użytkownika oraz wdrażania metod projektowania zorientowanego na użytkownika (UCD – User – Centered Design). W kooperacji z artystami ASP Warszawa współtworzy projekty/instalacje artystyczne wykorzystujące nowoczesne technologie multimedialne.

Jego praca naukowa skupia się na opracowywaniu metodologii projektowania interfejsów użytkownika aplikacji i urządzeń medycznych. Pasjonują go nowe, eksperymentalne formy interakcji człowiek-komputer oraz badanie ich wpływu na użyteczność i emocje odbiorców.

Certyfikowany ekspert wielu programów Adobe (Adobe Certified Expert).

do góry