Formularz zgłoszenia
na Konferencję VAFA – Visual Art Film Animation
26 maja 2015

Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 maja 2015 do godziny 12.00.

BILET NORMALNY KLIENCI IT MEDIA I STUDENCI
290 zł netto 220 zł netto
 
Do podanych kwot należy doliczyć 23% VAT.
Cena obejmuje koszt materiałów konferencyjnych, serwisu kawowego oraz poczęstunku. Nie zawiera kosztów noclegu.
Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu e-mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę pro forma.

Bardzo prosimy o uiszczenie opłaty do dnia 25 maja 2015 roku.
Pola oznaczone symbolem (*) są obowiązkowe.

Uczestnik

Dane do wystawienia faktury VAT:

 

Chcę wziąć udział w warsztacie technicznym realizowanym w ramach konferencji VAFA.

Możliwość uczestnictwa w wybranym warsztacie technicznym zostanie potwierdzona przez Organizatora w formie wiadomości wysłanej na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub telefoniczne.

W przypadku braku miejsc w wybranym module, zostaną zaproponowane dostępne tematy i godziny spotkań - zgodnie z kalendarzem.

Istnieje opcja wykupienia dodatkowych warsztatów w cenie 50 zł netto za jeden temat. W takim przypadku bardzo prosimy poinformować nas o swoim dodatkowym wyborze e-mailem na adres: konferencje@itmedia.pl.

 27 maja, godz: 8.30-12.30 Charakter postaci a 3D – Zbrush BRAK MIEJSC 27 maja, godz: 13.00-17.00 Adobe After Effects w praktyce 28 maja, godz: 8.30-12.30 Adobe Flash – nowa odsłona 28 maja, godz: 13.00-17.00 Światy Unity 29 maja, godz: 8.30-12.30 Czy w sposobach realizacji ruchu w animacji 2D jest jeszcze coś do odkrycia? 29 maja, godz: 13.00-17.00 – Związki strukturalne – muzyka i film animowany

* Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konferencji VAFA.

 Akceptuję warunki zapisu na warsztaty techniczne.

Bezpłatny pokaz młodych twórców filmów animowanych

 Chcę wziąć udział w bezpłatnym pokazie młodych twórców filmów animowanych 2014-2015 realizowanym w ramach konferencji VAFA (17.00-18.30).

Rezygnacja z uczestnictwa w pokazie

Informację o rezygnacji należy przesyłać na adres e-mail: konferencje@itmedia.pl nie później niż na 3 dni robocze przed pokazem.
Poinformowanie organizatora o rezygnacji z przybycia, umożliwi zaproszenie uczestników z listy rezerwowej.

Skąd dowiedzieliście się Państwo o konferencji?

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgodą na poniższe zapisy.

 * Upoważniam firmę IT Media s.c. J. Chojnowski, A. Perzanowski do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed konferencją wpłaty na rachunek bankowy:
PKO BP IV O/W-wa, Numer IBAN 50 10205558 11111244 1270 0192

Rezygnacja z udziału

Rezygnacje z uczestnictwa należy przesyłać na adres e-mail: konferencje@itmedia.pl nie później niż na 3 dni robocze przed Konferencją. W przypadku wycofania zgłoszenia do 3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć cała kwota wpłacona na rachunek Organizatora zostanie zwrócona. W przypadku wycofania zgłoszenia 3-dnia przed zajęciami lub później zamawiający zostanie obciążony kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia. Nieodwołanie zgłoszenia i nieobecność na zajęciach spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

Odwołanie uczestnictwa

W przypadku przesłania formularza zgłoszenia, dokonania wpłaty i oddalenia zgłoszenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc lub z przyczyn niezależnych od Organizatora, cała kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w przeciągu 7 dni, po otrzymaniu przez Organizatora pisemnej informacji o formie zwrotu w/w kwoty.

 

* Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji przez firmę IT Media s. c. J. Chojnowski, A. Perzanowski, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.07 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883). Wiem, że przysługuje mi prawo do wglądu swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

do góry